ติดต่อเรา

บริษัท ฉั่วฮะเส็ง ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด

26/12 หมู่ 2 ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทร: 0-2889-5655-7, 034-393-792
แฟ็กซ์: 0-2482-2022
www.chuahahseng.com
อีเมล : [email protected]